Ładowanie

Wszystkie posty otagowane w Mastodon

 • svg2023-08-16Outernet'

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post Have you ever wondered how to translate the word Internet? It seems to me that there is no definitive and correct origin of this name. For me, it doesn’t matter what words it consists of. To me, the Internet is

 • svg2023-08-16Outernet

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś jak można przetłumaczyć słowo Internet? Wydaje mi się, że nie ma tutaj jednoznacznej i jedynej słusznej genezy tej nazwy. Według mnie nie ma znaczenia z jakich słów jest to zlepek. Dla mnie Internet to po prostu

 • svg2023-08-02Projects

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post BiLangPost is my next small and not very complicated project (you know how much I love such things 😉). It is a tool that facilitates writing bilingual posts. The reason for its creation is that when I joined Mastodon, I

 • svg2023-08-02Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu BiLangPost to mój kolejny, mały i niezbyt skomplikowany projekcik (wiecie jak bardzo takie lubię 😉). Jest to narzędzie, które ułatwia pisanie dwujęzycznych postów. A przyczyną powstania jest to, że w momencie dołączenia do Mastodona postanowiłem, że będę tam pisał zarówno

 • svg2023-07-26Projects

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post For several weeks now, I have been publishing a series of Sunday posts called #TDBNews, in which I share interesting things I came across during the week. Manually collecting these, in my opinion, interesting articles would be a very tedious

 • svg2023-07-26Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Już od kilku tygodni publikuję serię niedzielnych wpisów #TDBNews, w której wypisuję ciekawe rzeczy, na które natrafiłem w danym tygodniu. Ręczne zbieranie tych, w mojej ocenie, interesujących artykułów byłoby bardzo żmudną i niezwykle nieefektywną pracą, którą musiałbym powtarzać cyklicznie co

 • svg2023-07-02Shorts

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post Do you remember my tool called Twittodon? I wrote about it here. It was a tool for verifying the connection between Mastodon and Twitter accounts. I used the past tense because unfortunately, since yesterday, it’s not working correctly and there’s

 • svg2023-07-02Szorty

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Pamiętacie moje narzędzie o nazwie Twittodon? Pisałem o nim tutaj. Było to narzędzie do weryfikacji połączenia pomiędzy kontami na Mastodonie i Twitterze. Użyłem czasu przeszłego, bo od wczoraj niestety nie działa prawidłowo i jest spora szansa, że już nigdy nie będzie.

 • svg2023-04-22Projekty

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Wszystko zaczęło się od tego, że udało mi się pozyskać domenę writefreely.pl. Mając taką domenę grzechem byłoby z niej nie skorzystać! Zatem uruchomiłem darmowy serwer w chmurze Oracle Free Tier (tak jak to opisałem w tym wpisie), zainstalowałem na nim

 • svg2023-04-22Projects

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post It all started with me obtaining the domain writefreely.pl. Having such a domain, it would be a sin not to use it! So, I launched a free server in the Oracle Free Tier cloud (as described in this post), installed

svg