Ładowanie

AGI od Amazon

Go to English version of this post

Tak ten tytuł to clickbait i poczułem się z tym źle już w momencie, gdy go wstukałem na klawiaturze, więc postanowiłem o tym poinformować od razu na wstępie tego wpisu. Jednakże nie jest to wpis, który nie będzie miał żadnej wartości, a będzie się on skupiał na śmieszkowaniu z wielkiego Amazon’u i „AI”, któremu ostatnimi czasy wieszczone jest przejęcie władzy nad światem. 🤖 No dobra, ale zacznijmy od początku.

Firma Amazon wymyśliła sobie system Just Walk Out (co można na polski przetłumaczyć jako po prostu wyjdź), który jest mechanizmem mającym na celu optymalizację procesu zakupów w sklepie spożywczym Amazon Fresh i Go. Chodzi o to, żeby pominąć cały proces skanowania wybranych przez klienta produktów (np. przez kasjera) i płacenia. Plan zakłada, że klient wchodzi do sklepu, bierze produkty, które go interesują, jego ruchy są śledzone przez monitoring oraz analizowane przez „sztuczną inteligencję” (nie cierpię nadużywania tego zwrotu 🤮), po czym wychodzi jakby nigdy nic. Na podstawie w/w analizy naliczany jest rachunek do zapłaty, a pieniądze same są pobierane z karty podpiętej do jego konta Amazon. Myślisz sobie fajne! Koniec kolejek w sklepach jest już naprawdę blisko! Czy to mityczne AGI, czyli Artificial General Intelligence (z ang. ogólna sztuczna inteligencja), która możliwościami nie odstaje od ludzkiego mózgu, a nawet wychodzi poza jego ograniczenia? Okazuje się, że może i jest to AGI, ale pod warunkiem, że rozwinie się ten skrót jako Anonimowy Gość z Indii 😂 Że jak? Otóż z niedawno opublikowanego raportu The Information (dostępny niestety za paywall’em 😕) wynika, że za weryfikację poczynań klientów w sklepach korzystających z systemu Just Walk Out nie odpowiadała żadna „sztuczna inteligencja”, a w głównej mierze tania siła robocza z Indii… Założenia Amazon’u były takie, że na 1000 transakcji około 50 faktycznie będzie wymagało udziału człowieka, jednakże okazuje się, że po zweryfikowaniu tego przez rzeczywistość ta proporcja wyglądała tak, że aż 700 na 1000 transakcji wymagało pracy człowieka. To wszystko przełożyło się na to, że rachunki za zakupy zamiast być przetwarzane w mgnieniu oka trafiały na skrzynki pocztowe klientów z opóźnieniem do nawet 2 godzin. To oczywiście oznacza, że system okazał się niewypałem i Amazon jest aktualnie w trakcie wycofywania go ze swoich placówek, w których zastępują go już dobrze wszystkim znane kasy samoobsługowe oraz system Dasch Cart polegający na skanowaniu produktów podczas umieszczania ich w specjalnym wózku.

Jak o tym przeczytałem to dość intensywnie wypuściłem powietrze nosem i zaśmiałem się w duchu. Przyznam szczerze, że zrobiło mi to trochę dzień, więc uznałem, że warto podzielić się tutaj takim krótkim niusikiem.


AGI from Amazon

So yes, this title is clickbait and I felt bad about it the moment I typed it on the keyboard, so I decided to inform you about it right at the beginning of this post. However, this is not a post that will have no value, but it will focus on making fun of the giant Amazon and the „AI” which is lately prophesied to take over the world. 🤖 Okay, but let’s start from the beginning.

The company Amazon came up with the Just Walk Out system, which aims to optimize the shopping process at Amazon Fresh and Go grocery stores. The idea is to skip the entire process of scanning (e.g., by a cashier) selected products by the customer and paying. The plan assumes that the customer enters the store, takes the products they are interested in, their movements are tracked by monitoring and analyzed by „artificial intelligence” (I hate overusing this term 🤮), and then they leave as if nothing happened. Based on the analysis, the bill is calculated, and the money is automatically deducted from the card linked to their Amazon account. You think it’s cool! The end of queues in stores is really close! Is it the mythical AGI, that is, Artificial General Intelligence, which capabilities are not inferior to the human brain, and even surpass its limitations? It turns out that it might be AGI, but on the condition that this abbreviation develops into Anonymous Guy from India 😂 How so? Well, according to a recently published report by The Information (unfortunately available behind a paywall 😕), the verification of customers’ actions in stores using the Just Walk Out system was not performed by any „artificial intelligence,” but mainly by cheap labor from IndiaAmazon’s assumptions were that out of 1000 transactions, about 50 would actually require human intervention, but it turns out that after reality checked this, the ratio was such that as many as 700 out of 1000 transactions required human work. This all resulted in the fact that instead of processing purchases in the blink of an eye, bills were delivered to customers’ mailboxes with delays of up to 2 hours. This, of course, means that the system turned out to be a failure, and Amazon is currently in the process of withdrawing it from its premises, replacing it with well-known self-service checkouts and the Dasch Cart system, which involves scanning products while placing them in a special cart.

When I read about this, I quite intensively exhaled through my nose and chuckled inwardly. I admit honestly that it made my day a bit, so I thought it was worth sharing this little piece of news here.


Jeżeli podobał Ci się ten wpis to możesz mnie wesprzeć! 🙂

Tomasz Dunia

🇵🇱 Z wykształcenia Mechatronik. Z zawodu Główny Konstruktor w PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy (Neso Bus). Po pracy Ojciec Roku. W nocy Wannabe Programista. Wszystko to daje przepis na zwykłego nerda :) 🇬🇧 Mechatronics by education. By profession Chief Constructor in PAK-PCE Polish Hydrogen Bus (Neso Bus). After work Father of the Year. At night Wannabe Programmer. All this gives a recipe for an ordinary nerd :)

svg

Co myślisz?

Pokaż komentarze / Napisz komentarz

3 komentarze

 • SpeX

  18 kwietnia, 2024 / at 4:51 amsvgOdpowiedz

  W sumie jestem ciekaw, jak pod tym względem wyglądają nasze Żabki Nano?

  • Tomasz Dunia

   18 kwietnia, 2024 / at 6:34 amsvgOdpowiedz

   Nie byłem nigdy w Żabce Nano, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale też mnie to ciekawi. Czy w nich nie ma standardowych samoobsługowych kas?

   • SpeX

    22 kwietnia, 2024 / at 11:14 pmsvgOdpowiedz

    Klasyczna Żabka Nano jest 100% odpowiednikiem Amazon Fresh i Go, działająca w 100% w modelu Just Walk Out. Za wszystko odpowiadają kamerki i pewnie jakieś domowe specjały.

    Choć spotkałem się z konwersją Nano, na quasiNano, gdzie dorobiono dodatkowy „przedział konduktorski” z którego za dnia obsługa sprzedaje fastfood, papierosy i chyba alkochol + jest stanowisko do samo kasowania. Ale z tego co rozumiem po 23 żabka ta działa w trybie 100% Nano (oczywiście bez towaru od konduktora). Taką hybrydą jest Żabka Nano w Krakowie przy Teatrze Słowackiego w tunelu pod jezdnią.

Odpowiedz

svg
Szybka nawigacja
 • 01

  AGI od Amazon