Ładowanie

50 zastosowań SDR

Go to English version of this post

Kolejny wpis, w którym polecam bardzo ciekawy i szalenie geekowski artykuł i w sumie cały blog:

Fifty Things you can do with a Software Defined Radio 📻
autorstwa @blinry@chaos.social

SDR to software-defined radio, czyli w skrócie radio programowalne. Wikipedia mówi, że jest to system komunikacji radiowej, w którym działanie podstawowych elementów elektronicznych (mieszaczy, filtrów, modulatorów i demodulatorów, detektorów) jest wykonywane za pomocą programu komputerowego. Jest to trafna definicja, więc nie będę się silił na jakieś zbędne mądrzenie się na ten temat z mojej strony, bo krótkofalowiec ze mnie żaden.

W podlinkowanym artykule autor sprawdza co można odkryć w spektrum elektromagnetycznym wykorzystując relatywnie taniego dongle’a USB – RTL-SDR Blog V4. Okazuje się, że po dołożeniu do tego prostej anteny można mieć naprawdę sporo zabawy! Autor zrealizował swój wpis na bazie techniki „50 zastosowań <czegoś>” i stworzył następującą listę tematyczną:

 1. Słuchanie radia FM
 2. Słuchanie Freenet
 3. Odbieranie warunków pogodowych z lotnisk
 4. Słuchanie komunikacji samolotowej
 5. Śledzenie samolotów przez ADS-B
 6. Słuchanie stereofonicznego radia FM
 7. Odbieranie informacji o ruchu drogowym
 8. Słuchanie rozmów na 2-metrowym paśmie amatorskim
 9. Słuchanie radia cyfrowego
 10. Słuchanie PMR446
 11. Odczytywanie czujników sąsiadów
 12. Śledzenie statków morskich
 13. Wykrywaj aktywność GSM
 14. Odbieranie sygnałów z satelity
 15. Podziwianie sygnałów TETRA
 16. Słuchanie dyspozytorów taksówek
 17. Zastanawianie się nad tajemniczymi sygnałami
 18. Śledzenie balonów meteorologicznych
 19. „Polowanie” na balony meteorologiczne!
 20. Odbieranie amatorskich pakietów radiowych
 21. Odbieranie kodu Morse’a z innych krajów
 22. Odbieranie morskich raportów pogodowych
 23. Odbieranie kodów cyfrowych z innych krajów
 24. Wykrywanie, czy notebook jest ładowany
 25. Oglądanie jonosond
 26. Oglądanie sygnałów radarowych
 27. Słuchanie rozmów w paśmie jednostronnym
 28. Słuchanie radia AM z drugiego końca świata
 29. Słuchanie CB radia
 30. Ocena propagacji fal radiowych za pomocą nadajników
 31. Odbieranie sygnału czasu
 32. Odbieranie faksu pogodowego
 33. Dekodowanie obrazów z satelity pogodowego!
 34. Oszacuj prędkość satelitów
 35. Słuchaj stacji numerycznych
 36. Odbieranie obrazów od amatorskich operatorów radiowych
 37. Słuchanie brzęczyka
 38. Złap ćwierkanie LoRaWAN
 39. Odczyt danych z liczników mediów
 40. „Oglądanie” telewizji
 41. Śledzenie samochodów i autobusów
 42. Odbieraj kod Morse’a z satelity!
 43. Odbieranie pagerów służb ratunkowych
 44. Wykrywa, kiedy smartfon jest włączony
 45. Komunikuje się bezprzewodowo za pomocą… książki
 46. Odbieranie pomocy nawigacyjnych dla samolotów
 47. Zobacz, jak nisko możesz zejść w widmie częstotliwości
 48. Zobacz, jak wysoko możesz wejść w spektrum częstotliwości
 49. Słuchaj radia morskiego
 50. Bądź mobilny! (aplikacja na Androida)

Szalenie ciekawy artykuł, autora szanuję za pracowitość i pasję. Polecam zapoznać się jako lektura na wieczór lub weekend.


50 applications of SDR

Another post where I recommend a very interesting and extremely geeky article and basically the entire blog:

Fifty Things you can do with a Software Defined Radio 📻
by @blinry@chaos.social

SDR stands for software-defined radio, in short, programmable radio. Wikipedia says it is a radio communication system in which the operation of basic electronic components (mixers, filters, modulators and demodulators, detectors) is performed using computer software. This is an accurate definition, so I won’t try to be unnecessarily smart about it, because I’m no ham radio operator.

In the linked article, the author explores what can be discovered in the electromagnetic spectrum using a relatively cheap USB dongle – RTL-SDR Blog V4. It turns out that after adding a simple antenna to it, you can have a lot of fun! The author realized his post based on the „50 uses of <something>” technique and created the following thematic list:

 1. Listen to FM radio
 2. Listen to Freenet
 3. Receive weather conditions from airports
 4. Listen to airplane communication
 5. Track aircraft via ADS-B
 6. Listen to stereo FM radio
 7. Receive road traffic information
 8. Listen to conversations on the 2-meter amateur radio band
 9. Listen to digital radio
 10. Listen to PMR446
 11. Read your neighbors’ sensors
 12. Track ships!
 13. Detect GSM activity
 14. Receive signals from a satellite!
 15. Admire TETRA signals
 16. Listen to taxi dispatchers
 17. Ponder mysterious signals
 18. Track weather balloons
 19. „Hunt” weather balloons!
 20. Receive amateur packet radio
 21. Receive Morse code from other countries
 22. Receive maritime weather reports
 23. Receive digimodes from other countries
 24. Detect whether your notebook is charging
 25. See ionosondes
 26. See radar signals
 27. Listen to “single side band” conversations
 28. Listen to AM radio from the other side of the world
 29. Listen to CB radio
 30. Assess the propagation of radio waves using beacons
 31. Receive a time signal
 32. Receive a weather fax
 33. Decode images from a weather satellite!
 34. Estimate the speed of satellites
 35. Listen to number stations
 36. Receive images from amateur radio operators
 37. Listen to The Buzzer
 38. Catch a LoRaWAN chirp
 39. Read data from utility meters
 40. “Watch” TV
 41. Track cars and buses
 42. Receive Morse code from a satellite!
 43. Receive emergency service pagers
 44. Detect when a smartphone is turned on
 45. Communicate wirelessly using… a book
 46. Receive navigational aids for airplanes
 47. See how low you can go in the frequency spectrum
 48. See how high you can go in the frequency spectrum
 49. Listen to marine radio
 50. Go mobile! (Android app)

An incredibly interesting article, I respect the author for his diligence and passion. I recommend checking it out as an evening or weekend read.

Tomasz Dunia

🇵🇱 Z wykształcenia Mechatronik. Z zawodu Główny Konstruktor w PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy (Neso Bus). Po pracy Ojciec Roku. W nocy Wannabe Programista. Wszystko to daje przepis na zwykłego nerda :) 🇬🇧 Mechatronics by education. By profession Chief Constructor in PAK-PCE Polish Hydrogen Bus (Neso Bus). After work Father of the Year. At night Wannabe Programmer. All this gives a recipe for an ordinary nerd :)

svg

Co myślisz?

Pokaż komentarze / Napisz komentarz

Odpowiedz

svg
Szybka nawigacja
 • 01

  50 zastosowań SDR