Ładowanie

Wszystkie posty otagowane w PHP

 • svg2023-08-02Projects

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post BiLangPost is my next small and not very complicated project (you know how much I love such things 😉). It is a tool that facilitates writing bilingual posts. The reason for its creation is that when I joined Mastodon, I

 • svg2023-08-02Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu BiLangPost to mój kolejny, mały i niezbyt skomplikowany projekcik (wiecie jak bardzo takie lubię 😉). Jest to narzędzie, które ułatwia pisanie dwujęzycznych postów. A przyczyną powstania jest to, że w momencie dołączenia do Mastodona postanowiłem, że będę tam pisał zarówno

 • svg2023-07-26Projects

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post For several weeks now, I have been publishing a series of Sunday posts called #TDBNews, in which I share interesting things I came across during the week. Manually collecting these, in my opinion, interesting articles would be a very tedious

 • svg2023-07-26Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Już od kilku tygodni publikuję serię niedzielnych wpisów #TDBNews, w której wypisuję ciekawe rzeczy, na które natrafiłem w danym tygodniu. Ręczne zbieranie tych, w mojej ocenie, interesujących artykułów byłoby bardzo żmudną i niezwykle nieefektywną pracą, którą musiałbym powtarzać cyklicznie co

 • svg2023-04-19Tutorials

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post In this post, we will dive into some technical stuff. Obtaining a list of followers and/or following accounts for a given Mastodon account is not as obvious as it may seem. However, it can be done using the official API,

 • svg2023-04-19Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu W tym wpisie będzie nieco bardziej technicznie. Uzyskanie listy obserwowanych i/lub obserwujących dla danego konta na Mastodonie nie jest takie oczywiste. Można to zrobić używając oficjalnego API i właśnie to jak to zrobić pokażę w tym wpisie. Co ciekawe poniżej

 • svg2023-04-15Tutorials

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post ChatGPT has been on everyone’s lips lately. It seems like it’s even coming out of our refrigerators. On the internet, TV, and radio, we constantly hear discussions about whether it’s the future, how many jobs it will take away, how

 • svg2023-04-15Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu ChatGPT jest ostatnio na ustach wszystkich. Wychodzi nam niemalże nawet z lodówki. W sieci, telewizji i radiu ciągle słyszymy rozważania czy jest to przyszłość, ile miejsc pracy odbierze, jakież innowacyjne jest to rozwiązanie. Cóż, ja tutaj nie będę się nad

 • svg2023-03-01Tutorials

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post DeepL is a machine translation service, which in simple terms can be described as a translator, operating based on neural networks. Interestingly, the CEO of the company behind this translator is a Pole – Jarosław Kutyłowski. I’ve been using DeepL

 • svg2023-03-01Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu DeepL to usługa przekładu maszynowego, co w normalnych słowach można określić po prostu jako tłumacz, działająca w oparciu o sieci neuronowe. Co ciekawe dyrektorem zarządzającym spółki stojącej za tym tłumaczem jest Polak – Jarosław Kutyłowski. Wydaje mi się, że już

svg