Ładowanie

Wszystkie posty otagowane w Apple

 • svg2024-02-14Thoughts

  Obraz wpisu

  🇬🇧->🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post On February 2, 2024, my official relationship with the Apple Watch SE (2nd gen.) came to an end. As I write this post, my new love has already arrived and permanently settled on my wrist, while the ex hasn’t even

 • svg2024-02-14Przemyślenia

  Obraz wpisu

  🇵🇱->🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Dnia 2 lutego 2024 roku oficjalnie zakończył się mój związek z zegarkiem Apple Watch SE (2 gen.). W momencie pisania tego wpisu sytuacja wygląda tak, że moja nowa miłość przybyła już Inpost’em i zagościła na stałe na moim nadgarstku, a

 • svg2024-02-07Finance

  Obraz wpisu

  🇬🇧->🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post In the previous post, I mentioned that I bought a house, and it was possible because my wife and I qualified for the Bezpieczny Kredyt 2% program (abbr. BK2, which can be translated to english as Secure Loan 2% programme).

 • svg2024-02-07Dom

  Obraz wpisu

  🇵🇱->🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu W poprzednim wpisie wspominałem, że kupiłem dom, a było to możliwe dlatego, że wraz z żoną załapaliśmy się do programu Bezpieczny Kredyt 2% (skr. BK2). W tym wpisie opowiem w skrócie jak to wyglądało z mojej perspektywy. Jak to się

 • svg2023-04-10Shorts

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post Today, another post from the series of short posts. Its creation was caused by something very interesting that I came across! Someone smart has created a Shortcut on iOS, which implemented a communication system with ChatGPT through an API. In

 • svg2023-04-10Szorty

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Dzisiaj kolejny wpis z cyklu krótkich a.k.a. szortów. Jego powstanie zostało spowodowane tym, że natrafiłem na coś bardzo ciekawego! Otóż, jakaś mądra głowa stworzyła Skrót na iOS (Shortcuts), w którym zaimplementowała system komunikacji z ChatGPT poprzez API. W ten sposób

 • svg2023-02-22iPad Only'

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post Sometimes I wake up in the morning and my first thought is „I need to change something”. I really like changes in my gear, checking out new solutions, different combinations of devices. Unfortunately, my wallet doesn’t like it… 🤷‍♂️😅 One

 • svg2023-02-22iPad Only

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Czasem budzę się rano i pierwszą moją myślą jest „muszę coś zmienić”. Bardzo lubię zmiany w moim sprzęcie, sprawdzanie nowych rozwiązań, różnych kombinacji urządzeń. Niestety mój portfel tego nie lubi… 🤷‍♂️😅 Któregoś pięknego dnia wpadło mi do głowy pytanie, które

 • svg2023-01-26iPad Only'

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post In my previous and also first post, I briefly mentioned that one of the main assumptions I made when launching this blog is that I will create and maintain it using my iPad from the very beginning. What specific device

 • svg2023-01-26iPad Only

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu W poprzednim i jednocześnie pierwszym wpisie wspomniałem pokrótce, że jednym z głównych założeń jakie przyjąłem przy uruchamianiu tego bloga jest to, że od początku stworzę i będę prowadził go przy użyciu mojego iPada. Na jakim konkretnie sprzęcie to robię? Temu

svg