Ładowanie
 • svg2023-03-08iPad Only'

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post In this post, I will describe how to create a home server that will be a perfect helper (support or complement) for an iPad. This is not entirely in line with the #iPadOnly ideology, as it assumes using not only

 • svg2023-03-08iPad Only

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu W tym wpisie opiszę jak stworzyć domowy serwer, który będzie idealnym pomocnikiem (wsparciem, czy może też uzupełnieniem) dla iPada. Nie jest to do końca zgodne z ideologią #iPadOnly, bo zakłada używanie nie tylko samego tableta, ale potraktujcie to jak relację

 • Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post What do the TV shows listed in the title have in common? Their main theme is time travel, which is one of the genres of TV shows and movies that I enjoy watching the most. Time travel is a popular

 • svg2023-03-04Filmy i seriale

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Co łączy seriale wypisane w tytule? Ich główna tematyka to podróże w czasie, czyli jeden z gatunków seriali i filmów, które oglądam z wyjątkową przyjemnością. Podróże w czasie to dość chodliwy temat w kinematografii, więc nie brakuje produkcji skupiającej się

 • svg2023-03-01Tutorials

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post DeepL is a machine translation service, which in simple terms can be described as a translator, operating based on neural networks. Interestingly, the CEO of the company behind this translator is a Pole – Jarosław Kutyłowski. I’ve been using DeepL

 • svg2023-03-01Poradniki

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu DeepL to usługa przekładu maszynowego, co w normalnych słowach można określić po prostu jako tłumacz, działająca w oparciu o sieci neuronowe. Co ciekawe dyrektorem zarządzającym spółki stojącej za tym tłumaczem jest Polak – Jarosław Kutyłowski. Wydaje mi się, że już

 • svg2023-02-25iPad Only'

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post Since we have established that my main computer for some time now is the iPad Air 5 with the M1 chip and the Magic Keyboard, it is now time to discuss what is inside. In today’s post, I will discuss

 • svg2023-02-25iPad Only

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Skoro już ustaliliśmy, że od jakiegoś czasu moim głównym komputerem jest iPad Air 5, z chipem M1 doposażony klawiaturą Magic Keyboard, to teraz pora rozpocząć omawianie tego co skrywa w środku. W dzisiejszym wpisie omówię mój podstawowy zestaw aplikacji, a bardziej

 • svg2023-02-22iPad Only'

  Obraz wpisu

  🇵🇱 Przejdź do polskiej wersji tego wpisu / Go to polish version of this post Sometimes I wake up in the morning and my first thought is „I need to change something”. I really like changes in my gear, checking out new solutions, different combinations of devices. Unfortunately, my wallet doesn’t like it… 🤷‍♂️😅 One

 • svg2023-02-22iPad Only

  Obraz wpisu

  🇬🇧 Go to english version of this post / Przejdź do angielskiej wersji tego wpisu Czasem budzę się rano i pierwszą moją myślą jest „muszę coś zmienić”. Bardzo lubię zmiany w moim sprzęcie, sprawdzanie nowych rozwiązań, różnych kombinacji urządzeń. Niestety mój portfel tego nie lubi… 🤷‍♂️😅 Któregoś pięknego dnia wpadło mi do głowy pytanie, które

svg