Ładowanie

Portfel Obligacji – faza wypłaty

Wielu ekspertów od finansów osobistych skupia się jedynie na oszczędzaniu, inwestowaniu i tym jaki będzie wynik zaproponowanego przez nich portfela po okresie X lat. Zapominają oni jednak o tym co stanie się w momencie, gdy osiągniemy już ten legendarny wiek emerytalny i trzeba będzie przejść do fazy wypłacania zgromadzonego kapitału. Ja o tym nie zapomniałem, bo według mnie jest to bardzo ważny aspekt, który wręcz należy poruszyć. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie intuicyjne, bo wypłaty z IKE-Obligacje mają swoje zasady. Dlatego istotnym jest, aby mieć na to jakiś sensowny plan i się jego trzymać.

Mój Portfel Obligacji charakteryzuje się tym, że znajdują się w nim instrumenty finansowe, które przewidują horyzont inwestycyjny składający się z 10-letnich interwałów. Przyjmując okres 30 lat inwestowania w obligacje EDO, 1 000 zł wpłacone do portfela w pierwszym miesiącu zostanie zamienione na 10 obligacji, które po 10 latach zostaną wykupione za kwotę nominalną powiększoną o odsetki. Pieniądze w ten sposób odzyskane i rozmnożone zostaną ponownie zainwestowane i w analogiczny sposób wykupione po kolejnych 10 latach. Jeszcze jeden taki cykl i terminowo zbiegnie nam się to dokładnie z końcem 30-letniego okresu, czyli miesiącem przejścia na emeryturę. Natomiast 1 000 zł zainwestowane po raz pierwszy miesiąc później będzie dokładnie o jeden miesiąc przesunięte w fazie względem wyżej opisanego, co sprawi, że w momencie przejścia na emeryturę będziemy musieli odczekać 1 miesiąc do ich planowanego wykupu lub zlecić wcześniejszy wykup. To drugie raczej nie będzie nam się to opłacać, więc poczekamy cierpliwie na planowany wykup tej obligacji dokładnie po 10 latach od jej zakupu. Sęk w tym, że dla kolejnego 1 000 zł czas oczekiwania będzie już wynosił odpowiednio 2 miesiące i tak co miesiąc, aż przez 120 miesięcy, czyli 10 lat. Dzieje się tak za sprawą tego, że nasz plan zakłada, iż nawet w ostatnim miesiącu przed emeryturą dalej sumiennie kupujemy kolejne obligacje, których termin wykupu mijać będzie za 10 lat, co nastąpi po 9 latach i 11 miesiącach od przejścia na emeryturę. Dążę do tego, że optymalnym sposobem wypłacenia kapitału zgromadzonego w Portfelu Obligacji jest sukcesywne schodzenie z jego wartości. Oczywiście IKE-Obligacje pozwala nam na wypłatę całej objętości portfela na raz i co ciekawe mimo tego, że będzie się to wiązało ze zleceniem wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji, to nie poniesiemy za to tej dodatkowej opłaty w wysokości 2 zł od każdej 100-złotowej obligacji. Jednak moje zdanie jest takie, że wolałbym wypłaty w ratach, co również jest możliwe i pozwala na spokojne i planowe zakończenie się wszystkich obligacji. W ten sposób po przejściu na emeryturę będziemy przez 10 lat otrzymywać co miesiąc pieniądze z wykupu 3 serii obligacji – tych, które zrobiły odpowiednio trzy, dwa i jeden cykl dziesięcioletni.

Musisz także wiedzieć, że po wykonaniu pierwszej wypłaty z IKE staje się ono częściowo nieaktywne, tj. zgromadzone do tej pory aktywa dalej pracują, ale nie można już dokonywać kolejnych wpłat i tym samym zwiększać portfela IKE.

Wypłaty ratalne w przypadku IKE-Obligacje można zrealizować na dwa sposoby:

  1. można określić liczbę rat w ilu chcemy zrealizować wypłatę i na tej podstawie jednostka prowadząca nasze IKE będzie obliczała wielkość pojedynczej raty oraz to czy jakieś obligacje muszą być wcześniej wykupione,
  2. lub można też określić liczbę obligacji w jednej racie, z czego właśnie polecam skorzystać, bo już w momencie zlecania wypłat będzie widać ile dokładnie obligacji mamy zgromadzonych w ramach IKE i ich ilość nie będzie już od tego momentu ulegać zmianie, bo w momencie pierwszej wypłaty zamyka się nam możliwość dalszych inwestycji.

Istotne jest też, że raz ustawione zlecenie wypłat nie może już później zostać zmodyfikowane.

Wiem, że to co napisałem powyżej jest mocno zagmatwane i sam nie jestem zadowolony z formy w jakiej to przekazałem, ale może poniższy wykres rozjaśni trochę sytuację.

Symulacja obrazująca wyniki 30-letniego inwestowania w ramach Portfela Obligacji i 10-letniego okresu wypłacania w formie rat zgromadzonego w IKE kapitału

Linia zielona – wartość portfela; Linia czerwona – granica pobicia inflacji; Linia niebieska – suma wpłat; Linia pomarańczowa – suma opłat za prowadzenie IKE-Obligacje; Linia czarna – suma wypłat

Patrząc na ten wykres pomyślałem, że można by uprościć mój cały powyższy wywód poprzez porównanie tej sytuacji do inwestowania w ramach 40-letniego horyzontu czasowego, które zakłada, że po upływie 30 lat przestajemy kupować nowe obligacje i wyciągamy tylko na bieżąco pieniądze z tych kupionych wcześniej, których termin wykupu dobiegł końca.

Jak widać na wykresie przy założeniach, które przyjąłem z wpłaconych 360 000 zł uda nam się wygenerować kapitał w wysokości ok. 923 759.20 zł, to daje zysk na poziomie aż +157%. Przełoży się to na możliwość wypłacania sobie „dodatkowej pensji” do emerytury w średniej wysokości 7 698 zł przez pierwsze 10 lat emerytury. Jeżeli ta kwota okaże się dla Ciebie za duża i po przeżyciu miesiąca zostanie Ci jakaś nadwyżka to zawsze możesz ją dalej inwestować, ale musi to być realizowane już poza IKE. Pamiętaj, że tych blisko 7.5 tysiąca złotych nie możesz postrzegać w kontekście tego ile warte byłyby one w dzisiejszych czasach, bo na skutek inflacji za 30-40 lat będą one miały zupełnie inną siłę nabywczą. Z kolei jeżeli ta kwota nie wydaje Ci się atrakcyjna i jesteś w stanie zwiększyć kwotę miesięcznych wpłat do portfela to oczywiście możesz to zrobić. Możesz także w pierwszych latach wpłacać te przykładowe 1 000 zł, a w kolejnych zwiększać tę kwotę, co na pewno sprawi, że wynik będzie lepszy od zaprezentowanego. To wszystko zależy od Ciebie, bo to Twoje finanse osobiste i Twoje pieniądze.

Pamiętaj oczywiście, że nie da się przewidzieć przyszłości, a ten wynik jest oparty w głównej mierze na spekulacji, w której założyłem stały poziom inflacji bazujący na historycznych danych z ostatnich 30 lat oraz to, że obligacje EDO będą oferowały takie same warunki jakie oferowały w ostatnich latach, a także że program IKE będzie dalej realizowany na tych samych zasadach.

Podsumowanie

To już koniec części o Portfelu Obligacji. Myślę, że jest to portfel, który powinien wystarczyć przynajmniej 80% społeczeństwa. Jeżeli jednak dalej czujesz niedosyt i Twój wewnętrzny imperatyw podpowiada Ci, że w strategii inwestycyjnej potrzebujesz większego dreszczyku emocji to w dalszej części kursu wejdziemy w świat akcji!


Wszystkie powyższe treści udostępniam za darmo i nie wymagam niczego w zamian, dlatego jeżeli uważasz, że to co publikuję ma dla Ciebie jakąkolwiek wartość to proszę rozważ docenienie mojej pracy poprzez wsparcie finansowe przy użyciu którejś z poniższych form 🙂

Opinie i informacje zawarte na tym blogu nie stanowią porady inwestycyjnej, a w szczególności „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

svg